Maandelijks archief: september 2014

Paniek op komst?

Het fantastische boek ‘The Spiral Calendar’ geeft voor 2014 alle reden om de nodige volatiliteit te verwachten in de maand oktober. Christopher Carolan beschrijft in zijn boek de voorwaarden waaraan een crash of minicrash zou moeten voldoen.

In the Spiral Calendar (SC) heeft Carolan alle beursjaren onderzocht en in het bijzonder de beruchte jaren 1929, 1978, 1979, 1987 en 1989, om te weten of er een verband is tussen grote crashes enerzijds en wanneer sprake was van nieuwe maan en volle maan ten opzichte van de voorjaarsequinox en de winterwende anderzijds. In schema ziet dat er als volgt uit.

Spiral_Calendar_schema

Wat we zien is dat de tijdspanne tussen de oktoberbeurstop en de nieuwe maan 2,5 jaar eerder ongeveer dezelfde is, namelijk 927,7 dagen. Carolan ontdekte dat toppen en bodems op de beurzen te berekenen zijn door de wortel te nemen uit Fibonacci-getallen en de uitkomst vervolgens te vermenigvuldigen met het aantal dagen dat de maan erover doet om rond de aarde te draaien (29,53 dagen). Het 16e Fibonacci-getal is 987, de wortel daaruit is 31,4. Vermenigvuldigen met 29,53 dagen geeft 927,7 dagen. We tellen dat aantal dagen op bij de nieuwe maan die volgt op de voorjaarsequinox. In ELK paniekjaar viel de nieuwe maan 2,5 jaar voor de oktobertop tussen één dag voor en tien dagen ná de voorjaarsequinox. Omgekeerd was er NOOIT een volle maan in dit tijdframe rondom de voorjaarsequinox.

Voor een top in oktober kijken we dus naar het moment van de voorjaarsequinox 2,5 jaar eerder, ofwel ergens in maart 2012. De dag- en nachtevening in het voorjaar van 2012 vindt plaats op 20 maart om 5.14 uur in de ochtend. Een nieuwe maan moet dus ergens tussen 19 maart (-1 dag) en 30 maart 2012 (+10 dagen) aan de hemel verschijnen. De nieuwe maan zagen we op 22 maart 2012. Met andere woorden: aan alle voorwaarden voor een belangrijke top in oktober is voldaan.

We zien dat het aantal dagen varieert rondom 927. In 1979 was het 930 dagen, in 1929 was het 924 dagen. Tellen we het gemiddelde, 926 dagen, erbij op, dan komen we uit op zaterdag 4 oktober. De spiral zelf geeft zondag 5 oktober. Ergens tussen donderdag 2 oktober en woensdag 8 oktober zou de top dus moeten liggen.

Stel dat er een korte, felle correctie komt: waar ligt dan de bodem? De SC laat zien dat tussen de bodems van 1929, 1987 en 1989 en de volle maan volgend op de winterwende die 3,2 of 5,2 jaar later ligt, ook weer spirals te ontwaren zijn. Na de bodems van 1929, 1987 en 1989 zagen we resp. 1908 en 1907 dagen tot de betreffende volle maan in 1935 en (2x) in 1993.

De wortel uit het 17e Fibonacci-getal (1597) is 39,96. Vermenigvuldigd met 29,53 dagen geeft 1180,1 dagen. Op 2 januari 2018 is een volle maan ná de winterwende van 2017. Teruggerekend (minus 1180,1 dagen) komen we uit op vrijdag 10 oktober. Gaan we uit van de wortel uit het 19e Fibonacci-getal, 4181, dan geeft dat 64,66. Vermenigvuldigd met 29,53 is het aantal dagen 1909,5. Op 9 januari 2020 is de eerstvolgende volle maan na de winterwende van 2019. Rekenen we ongeveer 1909 dagen terug, dan komen we uit op zondag 19 oktober, ofwel vrijdag 17 oktober of maandag 20 oktober. Beide mogelijkheden bestaan dus.

Voor een echte crash zijn minimaal twee Hindenburg Omens nodig. Gisteren, 18 september, zagen we een eerste Hindenburg Omen (HO). Krijgen we binnenkort een tweede HO, dan is er een kans van 25% dat we een crash krijgen, veel hoger dan normaal het geval is.

Paniek op komst S&P500

Mijn eigen seizoensmodel hierboven zegt een top rond begin oktober (1 of 2 oktober) en een bodem rond vrijdag 10 oktober.  Dat suggereert dat terugrekenen vanaf volle maan op 2 januari 2018 de voorkeur heeft bij het vaststellen van de bodem. Echter, de mogelijkheid bestaat ook dat de bodem pas op 19 oktober valt (vrijdag 17 / maandag 20 oktober). In dat geval houden we het patroon aan van 1987: de 19-jaarscyclus (Metonic cycle of ἐννεακαιδεκαετηρίς) is onder te verdelen in elf jaar (hendekas in het Grieks) en acht jaar (ogdoas): 1987 + 19 + 8 = 2014. De crash van 1987 begon zoals hierboven aangegeven op de top van 2 oktober tot de bodem van 20 oktober, in beide gevallen hebben we het over 18 dagen van top naar bodem.

Nota bene: er bestaat geen zekerheid of garantie dat er een crash komt. Met een tweede HO neemt de kans daarop wel aanzienlijk toe. ALS hij dit jaar komt, vindt hij plaats van circa 2 oktober tot 10 oktober dan wel van 2 oktober tot 19 oktober.

Advertentie