Maandelijks archief: maart 2015

Code rood alert: storm op de beurzen?!

Zonsverduistering1

We stevenen weer af op een periode van nieuwe crashpotentie. Zowel hier als hier schreef ik over het crashwindow van Steve Puetz. Lees wat ik destijds aangaf:

Het ‘crashwindow’ vloeit voort uit uitgebreid onderzoek van Steve Puetz (spreek uit: ‘pits’). Deze analist bestudeerde begin jaren ’90 de acht grootste beurscrashes, van de tulpenbollenrally in 1637 tot en met de Nikkei-crash in 1990. In zijn onderzoek keek hij naar een mogelijk verband tussen de crashes en zon- en maansverduisteringen. Puetz focuste zich op de situatie waarin er eerst sprake was van een zonsverduistering, gevolgd door volle maan waarbij de maan dan zelf ook (deels) verduisterd is. Puetz gaf aan dat de crashes begonnen rondom volle maan, in het bijzonder zes dagen vóór tot drie dagen ná een volle maan binnen zes weken vanaf de zonsverduistering. Bij ALLE acht beurscrashes was daarvan sprake. Puetz berekende dat de kans, dat alle acht crashes binnen het vereiste interval zouden beginnen, 0,23 tot de macht 8 was, ofwel een kans van 1 op 127.696.

Steve Puetz geeft aan dat het grootste aantal crashes begint ná de eerste, verduisterde, volle maan. Wanneer er echt paniek optreedt, duurt het twee tot vier weken eer de bodem bereikt wordt. De beurzen hebben volgens Puetz de neiging om een top te maken enkele dagen vóór volle maan, dan zijwaarts of licht lager te gaan en te wachten totdat volle maan gepasseerd is. Op de dag van volle maan of kort erna gaat dan een ware schok door de markten. Voor de duidelijkheid: de combinatie van een zonsverduistering en een maansverduistering wil niet zeggen dat er een crash volgt. De combinatie wil alleen zeggen: ALS er een crash komt is de kans op grond van zijn onderzoek bijzonder groot dat het binnen dit tijdframe getriggerd wordt.

Het eerstvolgende crashwindow begint over 10 dagen. Morgenochtend, 20 maart dus, zal er een zonsverduistering plaatsvinden. Vanaf 09.30 uur schuift de maan langzaam voor de zon en om 10.37 uur is de zon voor 81% verdwenen achter de maan.

Zonsverduistering

Op 4 april 2015 wordt een maansverduistering verwacht. Het tijdframe is derhalve van zes dagen voor 4 april ofwel zondag 29 maart tot drie dagen na volle maan ofwel 7 april. Kijkend naar de hiervoor geschetste patronen zou je mogen verwachten dat – ALS er een crashachtige beweging volgt op de beurzen – de top vlak voor of op 4 april ligt, waarna de beurzen flink onderuit gaan. Een maand later, bij de volgende volle maan, is eventueel ook nog mogelijk.

Kijk ik naar mijn seizoensgrafiek dan zien we dat vanaf a.s. zaterdag 21 maart de trend sterk neerwaarts gericht is. Rondom donderdag 2 april zien we een kleine opleving in de grafiek. Dat zou mooi kunnen aansluiten bij hetgeen hiervoor gezegd werd, nl. dat de (tussen)top vlak voor of op 4 april ligt.

Zonsverduistering2

Met andere woorden: als het weer op de beurzen stormachtig is binnenkort, dan was u gewaarschuwd.

Advertentie